Writefull: nástroj pro jazykovou korekturu anglických textů

Služba Writefull (od společnosti Digital Science & Research Solutions Inc.) používá umělou inteligenci, konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů z různých vědních oborů.  

3. 6. 2020 Jiří Poláček

K vyzkoušení jsou následující dvě služby:

Writefull Revise
Tento nástroj kontroluje gramatiku, stylistiku, výběr vhodných slov apod. Uživatelé sem mohou vložit svůj text, projít si navržené změny a samozřejmě stáhnout výsledný opravený text. Vstup pro uživatele z MU je zde: https://revise-muni-cz.writefull.ai

Writefull Cite
Tento nástroj se snaží poradit, které argumenty v textu by bylo dobré podpořit citací a zda lze užité citace považovat za úplné. Nejedná se však o nástroj na hledání plagiátů, kontrolované texty nejsou porovnávány s databází. Vstup pro uživatele z MU je zde: https://cite-muni-cz.writefull.ai

Služba je přístupná do 27. června 2020 z počítačů MU, vzdáleně s pomocí služby OpenVPN. Doporučuje se používat aktuální verze webových prohlížečů, protože se staršími verzemi nemusí služba fungovat (nezobrazí se úvodní stránka).

Více článků

Přehled všech článků