Výuková videa od SAGE Publishing

Masarykova univerzita získala dočasný přístup do kolekcí videí pro výuku a studium řady oborů včetně obchodu a managementu, a také pro studium výzkumných metod obecně. Navíc jsou dostupné i některé učebnice, encyklopedie, příručky a další elektronické knihy.

8. 4. 2020 Jiří Poláček

Databáze SAGE Knowledge se profiluje jako „vstupní bod“ do široké oblasti sociálních věd. Nabízí více jak 5 500 elektronických knih zejména formou příruček, encyklopedií či „úvodů do problematiky“ a více jak 4 500 výukových videí opatřených titulky.

V rámci dočasného přístupu jsou dostupná právě zmiňovaná videa a navíc také knihy, ke kterým Masarykova univerzita doposud přístup neměla. Platí to i pro oblast Business & Management, ve které je aktuálně zařazeno 519 položek.

Databáze SAGE Research Methods chce být průvodcem uživatele u každého kroku výzkumného procesu. Z celé databáze je v rámci dočasného přístupu pro Masarykovu univezitu dostupná kolekce výukových videí o celkovém rozsahu více jak 125 hodin. Videa obsahují tutoriály, případové studie, rozhovory s odborníky a další.

Dočasný přístup je garantován do 26. června 2020.

Více článků

Přehled všech článků