Výsledky voleb do Akademického senátu ESF MU

26. 11. 2019 Klára Kašparová

Milé kolegyně, milí kolegové,
s velkým potěšením mohu vyhlásit výsledky voleb do obou komor Akademického senátu ESF MU pro období 2020-2022.
Senátory komory akademických pracovníků AS ESF MU se stali:

 • Oleg Deev, Ph.D.
 • Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
 • Ing. Daniel Němec, Ph.D
 • Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
 • doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
 • Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
 • Ing. Martin Šauer, Ph.D.
 • Ing. Michal Jirásek, Ph.D.

Senátory studentské komory AS ESF MU se stali:

 • Alexandra Bečková
 • Noémi Kuliková
 • Ing. Jana Švecová
 • Ing. Magdalena Šuterová
 • Nicol Tinková
 • Mgr. Ing. Ondřej Špetík

Všichni nezvolení kandidáti se stávají náhradníky. Jejich pořadí je stanoveno dle počtu hlasů, které ve volbách získali. Blíže viz zápis z jednání Volební komise https://is.muni.cz/auth/go/csom6p
Všem zvoleným senátorům jménem celé volební komise moc gratuluji. Stejně tak bych chtěla ještě jednou moc poděkovat i nezvoleným kandidátů za jejich odhodlání věnovat část svého času ESF MU, velmi si toho všichni vážíme.

S přátelským pozdravem
Klára Kašparová
předsedkyně Volební komise AS ESF MU

Více článků

Přehled všech článků