Vyhlášení voleb do Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

29. 9. 2022 Dagmar Vágnerová Linnertová

Vážené členky, vážení členové akademické obce Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, v souladu s čl. 6 Volebního řádu Akademického senátu ESF MU vyhlašuje Akademický senát ESF MU volby do Akademického senátu ESF MU a stanovuje následující harmonogram na obsazení jedenácti mandátů ve volebním obvodu akademických pracovnic/pracovníkůšesti mandátů ve volebním obvodu studentek/studentů pro funkční období 1. ledna 2023 až 31. prosince 2025.


Volby řídí Volební komise AS ESF MU ve složení:

Ing. Michal Struk, Ph.D. (předseda)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (člen)
Mgr. Tadeáš Pala (člen)

Volby probíhají v aplikaci E-volby v IS MU a řídí se níže uvedeným harmonogramem.

Harmonogram voleb do AS ESF MU

  • Do 30. září 2022: zveřejnění vyhlášení voleb v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“)
  • 3. října – 18. října 2022: lhůta pro podávání písemných oznámení kandidatury
  • 19. října – 22. října 2022: zveřejnění kandidátů (ve Zpravodaji ESF MU)
  • 1.–15. listopadu 2022: konání hlasování (v Aplikaci E-volby v IS MU)
  • do 23. listopadu 2022: zveřejnění výsledků voleb do Akademického senátu ESF MU

Oznámení kandidatury podává kandidát sám (čl. 9, odst. 2 VŘ AS ESF MU). Písemným oznámením kandidatury se rozumí odeslání elektronickou poštou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na adresu předsedy Volební komise AS ESF MU Ing. Michala Struka, Ph.D., struk@mail.muni.cz a v kopii na adresu člena Volební komise AS ESF MU dle volebního obvodu (pro volební obvod studentek/studentů na adresu Ing. Luďka Benady, Ph.D., benada@mail.muni.cz; pro obvod akademických pracovnic/pracovníků na adresu Mgr. Tadeáše Paly, 415056@mail.muni.cz) a musí obsahovat:

  1. jméno a UČO kandidáta (kandidát může k oznámení připojit svůj program),
  2. volební obvod, ve které je kandidát navržen (obvod akademických pracovnic/pracovníků nebo volební obvod studentek/studentů),
  3. v hlavičce (předmětu) e-mailu s oznámením kandidatury má být uvedeno „Volby do AS ESF MU“.

Alternativně je možné i navržení kandidáta jiným členem akademické obce fakulty, v tom případě je kandidátní návrh doplněn o souhlas kandidáta s navržením.

Vyhlášení volby do Komory akademických pracovníků Akademického senátu ESF MU naleznete rovněž zde: https://is.muni.cz/auth/volba/47066.

Vyhlášení volby do Komory studentů Akademického senátu ESF MU naleznete rovněž zde: https://is.muni.cz/auth/volba/47068.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.