Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana a přijímačky do NMgr. studia od jara 2021

8. 6. 2020 Dagmar Vágnerová Linnertová

Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty MU dnes na svém řádném zasedání schválil  podmínky pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce s počátkem studia od jarního semestru 2021.

Dále se AS ESF MU zabýval vyhlášením voleb kandidáta na funkci děkana, samotná volba se uskuteční 4. 9. 2020.  Funkční období nového děkana bude probíhat v období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2024. Senát dále schválil Komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana, jejímž předsedou je Ing. Daniel Němec, Ph.D. a dále členové Mgr. Ing. Ondřej Špetík a Mgr. Ing. Filip Hampl. Komise bude spolu s předsedkyní AS ESF MU připravovat a řídit volbu.

Oficiální text vyhlášení naleznete níže:

Více článků

Přehled všech článků