Vyhlášení Programu na podporu publikace odborných článků ve vědeckých časopisech v r. 2020

20. 4. 2020 Pavel Sedláček

Program je určen pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů ESF MU. Žádat lze pouze o podporu publikování článku ve vědeckém časopise nebo stati ve sborníku, a to konkrétně na:

  • odborné překlady textu publikace do angličtiny/němčiny
  • jazykové korektury již přeložených textů
  • poplatky za přijetí k recenznímu řízení/uveřejnění v časopisech ve výši 70 %, u časopisů v režimu Open Access ve výši 100 %

 

Vyhlášení programu naleznete zde.

Žádosti o podporu lze průběžně podávat do 1. 12. 2020. Přihláška

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedláček

Více článků

Přehled všech článků