Vyhlášení Programu na podporu kariérního růstu akademických pracovníků ESF MU

15. 4. 2020 Pavel Sedláček

Program je určen pro interní akademické pracovníky ESF, kteří se chtějí ucházet o jmenování docentem nebo profesorem, přičemž jejich pedagogická praxe a výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou na úrovni, která zaručuje možnost přípravy kvalitního návrhu na zahájení habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem a jeho předložení do 31. prosince 2021.

Bližší informace o podmínkách programu naleznete ve Vyhlášení. Přihlášky do programu lze podávat do 30. dubna 2020 (formulář přihlášky je k dispozici zde).

Více článků

Přehled všech článků