Volná místa v přípravném jazykovém kurzu angličtiny

30. 8. 2019 Lucie Jurková

Oddělení jazyků (OJA) na ESF MU si vás dovoluje upozornit na volná místa v přípravném kurzu angličtiny v podzimním semestru 2019.

Kurz je určen primárně těm, kteří si potřebují zvýšit úroveň znalostí druhého cizího jazyka na požadovanou úroveň B1, popř. B1+, tedy výchozí úroveň kurzu Jazyka II. Výstupní úrovní kurzů Jazyka II je pak B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, jehož znění naleznete zde (popis jednotlivých úrovní viz. kap. 03, str. 24).

Kurz je placený, cena za 1 semestr je 1000,- Kč.

Ideální doba pro absolvování kurzu je rok před plánovaným povinným kurzem Jazyka II, tedy nejlépe poslední ročník bakalářského studia. Oba kurzy lze případně navštěvovat současně. Podrobnější informace naleznete zde.

S dotazy se obracejte na sekretariát OJA na ESF (L. Jurková), nebo na garanta kurzu J. Hrbáčkovou.

Více článků

Přehled všech článků