Volby do AS ESF MU 2023–25 – výsledky hlasování

16. 11. 2022 Michal Struk

Milé kolegyně, milí kolegové,
touto cestou bych vám všem chtěl jménem celé volební komise poděkovat za účast ve volbách do AS ESF MU. Volební účast do komory akademických pracovníků byla 86,26 %, do studentské komory 16,69 %.

Výsledky hlasování do jednotlivých komor doplněné o některé požadované skutečnosti dle článku 13 Volebního řádu AS ESF MU naleznete na úřední desce a na adrese is.muni.cz/auth/do/econ/senat/volby_as/volby_2022/volby22_vysledky_hlasovani.pdf. Po uplynutí lhůty pro podávání stížností (viz níže) a po posouzení jejich obsahu budou vyhlášeni zvolení senátoři do obou komor AS ESF MU pro období 2023–2025 včetně náhradníků. Konečné pořadí kandidátů může ovlivnit jak obsah případné stížnosti, tak podmínky stanovené v článku 13, bodu 3 Volebního řádu AS ESF MU.

V současné době až do 21. 11. 2022 běží dle článku 14 Volebního řádu AS ESF MU lhůta pro podání stížnosti na průběh voleb. Tuto stížnost může podat volič. Stížnost musí být písemná (musí být zaslána e-mailem odeslaným z adresy v ISu kvůli jednoznačné identifikaci osoby) a musí obsahovat důvody.

Stížnosti se zasílají e-mailem odeslaným z adresy v ISu předsedovi Volební komise AS ESF MU Michalu Strukovi (struk@mail.muni.cz) a v kopii členovi Volební komise AS ESF MU:

  1. Tadeáši Palovi (415056@mail.muni.cz), pokud se jedná o stížnost týkající se komory akademických pracovníků;
  2. Luďkovi Benadovi (benada@mail.muni.cz), pokud se jedná o stížnost týkající se studentské komory.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.