Volby do Akademického senátu MU byly vyhlášeny

1. 10. 2020 Viktorie Klímová

V souladu s čl. 6 Volebního řádu AS MU vyhlásil předseda AS MU volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2021–2023. Volby se uskuteční v jednotném termínu ve všech jedenadvaceti volebních obvodech MU. Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU.

V případě Ekonomicko-správní fakulty MU budou voleni 3 zástupci do obvodu akademických pracovníků a 3 zástupci do obvodu studentů.

Harmonogram voleb:

  • 1.–30. října: podávání oznámení kandidatur (na e-mail asmu.vmk@muni.cz)
  • 2.–3. listopadu: zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech (v aplikaci E-volby v IS MU)
  • 23.–30. listopadu: hlasování (v aplikaci E-volby v IS MU)

Oznámení kandidatury podává kandidát sám. Oznámení musí být zasláno elektronickou poštou prostřednictvím IS MU na adresu asmu.vmk@muni.cz a má obsahovat jméno a UČO kandidáta a informaci, za který volební obvod je kandidát navržen. Kandidát může k oznámení připojit svůj program. Je možné i navržení kandidáta jiným členem akademické obce univerzity, v tom případě je kandidátní návrh doplněn o souhlas kandidáta s navržením. V hlavičce (předmětu) dopisu s oznámením kandidatury má být uvedeno „Volby do AS MU“ a zkratka fakulty, jíž přísluší volební obvod, za nějž je kandidát navržen.

Podrobnější informace k vyhlášeným volbám jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/volba/26364.

Více článků

Přehled všech článků