Video: Rozhovor s proděkany pro studium o zkouškovém období a SZZ

5. 5. 2020 Ekonomicko-správní fakulta MU

Už podruhé pro vás fakulta připravila živé vysílání rozhovoru proděkanů pro prezenční a kombinované studium, tentokrát s předsedkyní a místopředsedkyní Akademického senátu ESF MU. Probírala se témata týkající se zkouškového období a státních závěrečných zkoušek s ohledem na nový pokyn rektora a doporučení Krizového štábu MU, které vyzývá k distančnímu zkoušení v maximální možné míře. Dotazy kromě studentů pokládali i vyučující. Pusťte si video a poslechněte si podrobnosti o ukončení předmětů/SZZ jarního semestru 2020.

Více článků

Přehled všech článků