Video: Rektor Bareš k opatřením na MUNI od 27. dubna

26. 4. 2020 redakce Magazínu M

Až do 30. září platí také doporučení konat případnou náhradní výuku a zkoušky v maximální možné míře distanční formou.

„Nedostatek empirických informací o nákaze vede k tomu, že lze těžko předvídat další vývoj epidemiologické situace v horizontu delším, než je několik dní. K adekvátnímu zajištění výuky a zkoušek je však třeba stanovit opatření s výhledem na týdny a měsíce dopředu tak, aby jejich aplikace byla pro učitele i studenty předvídatelná, nediskriminační a pokud možno se co nejméně promítala do celkové kvality výuky a studijních povinností,“ uvádí rektor Bareš.

Další podrobnosti najdete na webu muni.cz/koronavirus.

(text převzat z Magazínu M)

Více článků

Přehled všech článků