Úspěch doc. Ing. Zdeňka Tomeše, Ph.D., před VR MU

18. 10. 2019 Nikol Zachovalová Barochová

S potěšením oznamujeme, že Vědecká rada Masarykovy univerzity na svém zasedání dne 8. 10. 2019 navrhla jmenovat doc. Ing. Zdeňka Tomeše, Ph.D., vedoucího katedry ekonomie, profesorem v oboru Hospodářská politika. Návrh byl předán ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Více článků

Přehled všech článků