Univerzita začala fungovat podle semaforu

4. 9. 2020 Masarykova univerzita

Obecná opatření vztahující se k jednotlivým stupňům rizika jsou v sekci Univerzitní semafor.

  • Od 2. září se provoz MU řídí Univerzitním semaforem, jehož aktuální barva je zelená, odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti.
  • Kontaktní výuka probíhá na MU od 1. ​září za přítomnosti nejvýše 50 osob. Stanovuje to rozhodnutí rektora č. 8/2020.
  • Nové rozhodnutí rektora nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
  • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Stupně Univerzitního semaforu označené vzestupně bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou znamenají také různou míru omezení pohybu po budovách, povinnosti nosit ochranné pomůcky nebo doporučení pro konání hromadných akcí či přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Doporučení, která mohou jednotlivé fakulty upravovat vlastními předpisy a také zpřísňovat stanovuje nový metodický list s přílohou eskalačního semaforu.

(Text převzat z webu muni.cz/koronavirus.)

Více článků

Přehled všech článků