Udělení cen děkana za rok 2017

15. května 2018

Při příležitosti shromáždění akademické obce fakulty byli oceněni doktorští studenti a rovněž akademičtí i vědečtí pracovníci.

Soutěž akademických pracovníků

V kategorii nejlepší vědecký článek získali ocenění následující autoři:

  1. místo Ing. Monika Jandová, Ph.D., doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. a doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. za společný článek „Open access passenger rail competition in the Czech Republic“ vydaný v periodiku Transport Policy
  2. místo Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., a Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. za společný článek „External validity of prospect theory: The evidence from soccer betting“ vydaný v periodiku Journal of Behavioral and Experimental Economics
  3. místo Mgr. Martin Guzi, Ph.D. za spoluautorství článku „Ethnic Diversity and Well-Being“ vydaný v periodiku Journal of Population Economics

V kategorii nejlepší odborná monografie byly diplomy předány těmto autorům:

  1. místo Ing. Viktorii Klímové, Ph.D. a doc. Ing. Vladimíru Žítkovi, Ph.D. za společnou knihu „Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku“
  2. místo doc. Ing. Gabriele Vacekové, PhD. za spoluautorství knihy „Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability“

Soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let

V soutěži pro mladé vědecké pracovníky do 35 let děkan udělil dvě 1. místa a jedno 2. místo, a to:

  1. místa Ing. Haně Lipovské za vydání knihy „Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět.“ a Ing. Rostislavu Staňkovi, Ph.D., za článek „Home bias in sport betting: Evidence from Czech betting market“ vydaný v periodiku Judgment and Decision Making
  2. místo Ing. Michalu Strukovi za článek „Distance and incentives matter: The separation of recyclable municipal waste“, vydaný v časopise Resources, Conservation and Recycling

Soutěž o cenu za nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017

Za svou závěrečnou práci získali ocenění tito doktorští studenti:

  1. místo Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D. za práci „Dopady Velké recese na strukturu a chování ekonomik Visegrádské skupiny“ (školitel prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.)
  2. místo Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. za práci „Vývoj institucionálního prostředí transformujících se ekonomik Východního bloku“ (školitel doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.)
  3. místo Mgr. Ing. Martin Schmidt, Ph.D. za práci „Efektivnost institutu veřejných zakázek a její determinanty“ (školitel prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.)

 Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy v oblasti akademické, vědecké i osobní.

Fotogalerie oceněných

Autor

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.