Studovat při zaměstnání není nemožné! Profesní programy vychází studentům maximálně vstříc

11. 1. 2022 Ekonomicko-správní fakulta MU

Rádi byste se vzdělávali, ale obáváte se, že nebudete mít kvůli svému zaměstnání na studijní povinnosti čas? Ekonomicko-správní fakulta vám nabízí elegantní řešení – profesní bakalářské programy. Na výběr máte z nabídky pěti programů, studium samotné je pak výrazně orientované na praxi, kterou si můžete plnit třeba i u svého zaměstnavatele. Bližší informace o profesním bakalářském studiu přináší proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu Petr Valouch.

Proč se ESF rozhodla profesní bakalářské studium nabízet?

Vyšli jsme tak vstříc studentům. Profesní bakalářské studium nahradilo kombinované akademické programy, které často nedokázaly naplnit očekávání studentů – z jejich pohledu byly velmi teoretické, odtržené od praxe. Naopak profesní programy nabízí hlubší propojení s dennodenní činností studentů, větší zaměření na získávání praktických dovedností a znalostí. Důraz klademe na praxi, která je povinná a na které si studenti mohou své praktické dovednosti otestovat.

Studenti mají za sebou první semestr, jak byste ho zhodnotil?

První účet nám vystaví až zkouškové období, nicméně studenti o programy zájem měli. Sešlo se nám celkem 345 přihlášek, podařilo se nám tak otevřít všechny programy kromě jednoho. Když jsme se studentů ptali, jak jsou se studiem spokojení, dočkali jsme se vesměs pozitivních odpovědí. Nejvíce si pochvalují víkendová soustředění a komunikaci fakulty, která je upozorňuje prostřednictvím informačního systému na všechny důležité termíny. Oceňují i přehledné interaktivní osnovy se studijními materiály.

Jak výuka profesního studia vypadá?

Studenti musí absolvovat tři až čtyři soustředění za semestr, většinou bývají v pátek odpoledne a v sobotu. Zároveň ale využíváme možnosti online výuky. Vytipováváme některé vhodné přednášky z prezenčního studia, které by se našim studentům mohly hodit, a umožňujeme jim přístup online. Zapojujeme do výuky také celou řadu odborníků z praxe. Měli jsme tu například přednášející dlouhodobě se zabývající vedením účetnictví a konsolidacemi účetních závěrek největších českých i mezinárodních společností, kteří pro naše studenty připravili workshop na téma Účetní uzávěrka a závěrka a na konkrétních case studies studentům vysvětlovali záludnosti celého procesu.

Co vše musí zájemci o studium splnit?

Musí úspěšně zvládnout písemnou přijímací zkoušku, povinná je i předchozí pracovní zkušenost v délce dvanácti až čtyřiadvaceti měsíců. U většiny programů je nám jedno, kde studenti praxi absolvují, chceme jen, aby už byli takříkajíc trochu ošlehaní – měli za sebou jakoukoli pracovní zkušenost a představu o své kariéře. Pokud se studenti hlásí na Management veřejných služeb, požadujeme po nich ještě motivační dopis a praxi blíže zaměřenou na studovanou problematiku. Zároveň je to také jediný program, u kterého požadujeme praxi o délce 24 měsíců. Novinkou letošního roku je také možnost prominutí přijímací zkoušky formou absolvování studia Bakaláře na zkoušku. Detailní informace o přijímacím řízení jsou dostupné na našich webových stránkách.

Jaké jsou podle vás největší přednosti profesního studia?

Největším plusem je jednoznačně propojenost studia s každodenní praxí. Velkou část kreditů dokážou studenti díky povinné praxi přenést do své vlastní podnikatelské nebo zaměstnanecké činnosti. Efektivním propojením studia a praxe mohou studenti posílit sebe, ale potažmo i celou společnost, v níž pracují. Dalším obrovským benefitem je možnost setkávat se s experty z praxe a možnost navazování kontaktů.

Je něco, co byste závěrem rád vzkázal studentům, kteří o tomto typu studia uvažují?

Ať investují čas do své budoucnosti a podají si přihlášku! Pokud doposud nestudovali vysokou školu, mají studium zcela zdarma, a pokud mají obavu, zda studium zvládnou při své pracovní činnosti, mohu je ubezpečit, že právě profesní programy na toto myslí. Studium je partnerská věc, na Ekonomicko-správní fakultě se snažíme být pro studenty partnerem, nikoli soupeřem v kladení překážek. Chceme jim pomoci k rozvoji osobních dovedností i kariéry a podle dosavadní zpětné vazby to takto vnímají i samotní studenti.

Komentáře proděkana Valoucha k jednotlivým studijním programům:

Analytika byznysových dat

Analytika byznysových dat je skutečně unikátním programem, spolu s pražskou VŠE jsme teprve druhou školou v Česku, která studentům obdobný program nabízí. Studium je zaměřené na problematiku práce s velkým množstvím dat, což je dle mého názoru jedna z oblastí, se kterou se do jisté míry setkáváme všichni. Velké, ale i menší organizace dnes shromažďují obrovské množství dat, ze kterých se dají získávat zajímavé informace využitelné například v marketingu. Jen se musí vědět, jak na to.

Finance, účetnictví a daně

Tento program směřuje do oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a dění na finančních trzích. Je také určen pro ty, kdo se ve své současné či budoucí kariéře zabývají či zabývat chtějí problematikou účetnictví, auditu, daní či finanční analýzy. Doporučuji ho studentům, které baví práce s účetními daty, dělat analýzy finančních výsledků společností a používat je ke zlepšení efektivity společností či se zabývat problematikou daní.

Management měst a regionů

Management měst a regionů doporučuji těm, které zajímá rozvoj měst, regionů, ale třeba i cestovní ruch. Ten teď sice zažívá určitou krizi, zároveň však aktuálně nabízí i velké množství šancí a příležitostí pro jeho další rozvoj. Kdo bude na tyto velké změny připraven, může získat pro své město a regiony velkou konkurenční výhodu. Program nám dokonce pozitivně zhodnotili i odborníci z Rakouska – o našich studentech mluví jako o erudovaných lidech s nadhledem a schopností vidět souvislosti a inovativně řešit komplexní problémy.

Management veřejných služeb

Studijní program cílí především na ty, kdo vidí svou budoucnost ve sportovním odvětví. Jsou to často sportovci, kteří chtějí po skončení své aktivní kariéry působit v managementu svých klubů či v oblasti volnočasových aktivit. Z celé nabídky programů je tento jediný mezifakultní. Realizujeme jej ve spolupráci s Fakultou sportovních studií.

Podnikový management

Podnikový management se věnuje primárně problematice řízení podniků. Určen je studentům, kteří by rádi dosáhli vyšších manažerských postů, baví je problematika managementu, marketingu, logistiky či analýz spotřebitelských preferencí a cílových trhů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.