Studentská literární soutěž „Pomáhat je normální“

24. 4. 2020 PhDr. Jana Sosna

Zúčastněte se osmého ročníku studentské literární soutěže určené studentům nejen právnických fakult českých vysokých škol, se sídlem v České republice. Uzávěrka pro zaslání příspěvků bude ve středu 29. dubna ve 23.59 hodin. Téma literární eseje je „Pomáhat je normální“. Porota soutěže je sestavena z právníků, pracovníků neziskové organizace Dejme dětem šanci a studentů organizace ELSA Česká republika.

Informace o soutěži naleznete na stránce www.taylorwessing.com/essay-competition. Aby se soutěže mohlo zúčastnit co nejvíce studentů, je možné se v rámci hlavního tématu vyjádřit k těmto bodům v oblasti Lidé v nouzi/ohrožené děti. Velký důraz bude kladen na osobní pohled na následující body. Zároveň ale můžete do eseje začlenit i aktuální pocity z doby koronavirové. Protože nejen děti, ale celá společnost potřebovala pomoci. Napište, jak to vidíte Vy. I daná témata povolují vlastní pohled na věc:

  • JAK MOHU SÁM POMOCI DĚTEM se začlenit
  • JAK MOTIVOVAT OKOLÍ K POMOCI
  • O ZODPOVĚDNOSTI, KTEROU MÁME KE SLABŠÍM

Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu events-cz@taylorwessing.com a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž TW”. Plné znění soutěžních podmínek účastníci naleznou také na stránkách facebooku pod heslem Literární soutěž https://www.facebook.com/soutezprostudentyprav/. Vyhlášení oceněných proběhne, až nám to pravidla uvolňování koronavirových opatření dovolí.

Tento ročník opět bude i finančně ohodnocen. Student nebo studentka, který/á vypracuje nejlepší esej z pohledu poroty, získá 10 000 Kč. Ten, kdo se umístí na druhém místě, obdrží odměnu 5 000 Kč a třetí místo bude ohodnoceno odměnou 2 000 Kč. Ceny do VIII. ročníku literární soutěže věnuje advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika.

Více článků

Přehled všech článků