Stipendium pro nadané zahraniční studenty studující v českých programech

27. 3. 2020 Eva Hříbková

Centrum zahraniční spolupráce bude v podzimním semestru poskytovat finanční podporu nadaným zahraničním studentům (studujícím v českém studijním programu), kteří pocházejí ze zemí mimo OECD. Jedná se o pravidelné měsíční stipendium ve výši 6000,- Kč měsíčně (leden–červen 2020). Podrobnosti naleznete v IS MU.

Uzávěrka pro podání žádosti: 14. dubna 2020

Online přihláška k dispozici zde.

Pro podrobnější informace o stipendiu pište, prosím, na adresu: panochova@czs.muni.cz.

Upozornění: S ohledem na omezené finanční prostředky bude stipendium hrazeno pouze vybraným studentům, a to na základě rozhodnutí ředitele Centra zahraniční spolupráce, který bude respektovat doporučení pověřených zástupců jednotlivých fakult.

Více článků

Přehled všech článků