Staňte se členem Akademického senátu a podílejte se na budoucnosti fakulty!

17. 10. 2019 Klára Kašparová

Z důvodu končícího volebního období (prosinec 2019) stávajících senátorů byly vyhlášeny volby do komory akademických pracovníků a studentské komory Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU pro funkční období 2020–2022.

Činnost Akademického senátu má podstatný vliv na fungování fakulty. Např. rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení/rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, předkládá rektorovi univerzity návrh na jmenování/odvolání děkana či schvaluje věcný a finanční plán fakulty. Pokud Vám záleží na budoucím vývoji Ekonomicko-správní fakulty MU, zvažte možnost podání své kandidatury. Stejně tak, pokud znáte někoho, kdo je dle Vás v této oblasti proaktivní, zvažte jeho nominaci (nominovaný musí s návrhem souhlasit).

Kandidatury můžete podávat v období od 14. 10. – 27. 10. 2019 a to dvěma způsoby:

  • e-mailem odeslaným z Vaší adresy v ISu předsedkyni Volební komise Kláře Kašparové (klarad@econ.muni.cz).  E-mail v kopii dále zašlete v případě kandidatury do komory akademických pracovníků Tadeáši Palovi (415056@mail.muni.cz), v případě kandidatury do studentské komory Michalu Strukovi (struk@mail.muni.cz). Jiná emailová adresa odesílatele nebude akceptována kvůli potřebě jednoznačné identifikace osoby odesílatele;
  • přes podatelnu ESF MU v zalepené obálce s označením „Volby do komory akademických pracovníků/studentské komory AS ESF MU“. Podatelna se nachází hned u hlavního vstupu do budovy ESF. Obálku s kandidaturou je též možné vhodit do schránky, která je umístěna ve 2. patře u dveří na Studijní oddělení.

Ke kandidatuře můžete přiložit svůj volební program, který bude následně zpřístupněn vedle Vaší kandidatury v aplikaci E-volby. Předseda či pověřený člen komise potvrdí přijetí kandidatury.

Vzor kandidatury do komory akademických pracovníků: https://is.muni.cz/auth/go/oRK1Lg
Vzor kandidatury do studentské komory: https://is.muni.cz/auth/go/_hdC8R
Více informací o akademickém senátu najdete zde: http://bit.ly/AkademickySenat

Harmonogram voleb:

14. 10. – 27. 10. 2019 podávání návrhů na kandidáty
28. 10. 2019 zveřejnění jmen kandidátů
29. 10. – 10. 11. 2019 možnost prezentace jednotlivých kandidátů
11. 11. – 17. 11. 2019 volby do AS ESF MU prostřednictvím aplikace E-volby v IS
do 20. 11. 2019 zveřejnění výsledků hlasování
do 26. 11. 2019 vyhlášení zvolených kandidátů

S dalšími dotazy a nejasnostmi můžete kontaktovat členy volební komise:
Ing. Klára Kašparová, Ph.D., klarad@econ.muni.cz
Ing. Eva Hýblová, Ph.D., Eva.Hyblova@econ.muni.cz
Mgr. Tadeáš Pala, 415056@mail.muni.cz
Ing. Michal Struk, Ph.D., struk@mail.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků