Speciální grant pro krátkodobé pobyty

27. 7. 2020 Dana Staňková

Studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí na krátkodobý studijní, výzkumný nebo pracovní pobyt či letní školu mimo jakýkoliv výměnný program, mohou využít finanční podpory ze Speciálního grantu CZS pro krátkodobé pobyty. Na pobyt je možné vycestovat do jakékoliv země světa, délka trvání pobytu je omezena 30 dny (včetně).

Aktuální výzva je k dispozici na webu CZS: Speciální grant pro krátkodobé mobility s délkou do 30 dní

Studenti MU mohou žádat o stipendia přes online přihlášku s uzávěrkou k 30. 9. 2020.

Součástí přihlášky je kromě jiného i podepsaný Learning/Training agreement, který na ESF podepisuje pan proděkan Ing. Petr Smutný, Ph.D. Pro zajištění podpisu dokumentu kontaktujte prosím koordinátorku pro mezinárodní programy Ing. Danu Staňkovou na dana.stankova@econ.muni.cz.

Kontaktní osobou na Centru zahraniční spolupráce je Mgr. Barbora Burešová buresova@czs.muni.cz.

Více článků

Přehled všech článků