Soutěž Mladý ekonom roku

1. 7. 2019 Eva Hříbková

Vážení příznivci ekonomie,

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 26. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace.

Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 2019.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskuteční 28. listopadu 2019 v budově Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt v příloze této zprávy a na webu: http://www.cse.cz/page/vyhlaseni-26-rocniku-souteze-mlady-ekonom-roku-2019.

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč, za třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24 a Bankovnictví.

K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE.

S pozdravem,

Kamil Galuščák

Prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom roku

Přihláška
Statut soutěže

Více článků

Přehled všech článků