Služby SVI – zpráva o výsledcích dotazníkového šetření

V listopadu 2019 proběhlo dotazníkové šetření ke službám SVI – knihovny. Rádi konstatujeme, že naši čtenáři jsou s knihovnou mimořádně spokojeni, a zároveň děkujeme za řadu pochval i cenných připomínek.

12. 12. 2019 Jiří Poláček


Pochvalné komentáře k fungování knihovny.

Klíčové otázky dotazníku, ve kterých se ptáme na spokojenost či doporučení, mají jedenáctistupňovou škálu. Pokud bychom jednotlivé hodnoty interpretovali jako desítky procent v rozmezí od 0 % do 100 %, pak lze uvést následující výsledky:

  • 88,2 % je celková spokojenost respondentů se službami SVI – knihovny, kterých se jim dostalo při jejich poslední návštěvě (N = 557);
  • 91,1 % je celková průměrná pravděpodobnost, že by náš uživatel doporučil služby SVI – knihovny svým přátelům nebo kolegům (N = 560);
  • 72,6 je hodnota tzv. Net Promoter Score, která určuje míru loajality našich uživatelů (vypočítává se z pravděpodobnosti doporučení služeb, tj. ze stejných dat jak předchozí hodnota).

Děkujeme za veškeré textové připomínky, postřehy, pochvaly i kritiky a jiné komentáře, které jsme v dotazníku obdrželi. Celkový počet komentářů ke službám Střediska vědeckých informací byl 112. Z nich 26 (23,2 %) bylo výhradně pochvalných typu „Myslím, že vše bylo víceméně v pořádku. Děkuji za možnost využívat služeb SVI a za neustálou snahu o zlepšení ;-)“. Ostatní komentáře se věnují více či méně závažným tématům souvisejících s chodem knihovny, ke kterým se vyjadřujeme v podrobné zprávě o výsledcích tohoto dotazníkového šetření.

Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření

Více článků

Přehled všech článků