Robert Jahoda diskutoval s OECD důchodovou reformu ČR

10. 12. 2020 Ekonomicko-správní fakulta MU

Na virtuálním workshopu, který se konal 1. prosince, byla představena roční práce týmu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), který měl za úkol zhodnotit český důchodový systém a navrhnout, jakým směrem se má reforma dále ubírat. Robert Jahoda z Katedry veřejné ekonomie ESF MU byl Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pozván jako člen Komise pro spravedlivé důchody a jako zástupce z akademické sféry k diskuzi u kulatého stolu.

Role Roberta Jahody v panelové diskuzi spočívala v komentování výsledků práce OECD a diskuzi mezi účastníky panelu. Workshopu se účastnila také veřejnost, zejména zástupci ministerstev a akademické sféry. Hlavním tématem byla slabá místa českého důchodového systému, která identifikovali experti OECD a současně navrhli doporučení k nápravě. Probíralo se zjednodušení způsobu výpočtu a nároku na důchod, finanční udržitelnost systému, struktura jeho příjmové části a její narovnání, systém doplňkového penzijního spoření a další dílčí doporučení pro český důchodový systém.

„Většina slabých míst byla v uplynulém roce diskutována v rámci práce Komise pro spravedlivé důchody, přičemž komise se snažila hledat konsensuální stanovisko,“ uvádí Robert Jahoda. Zájemci se mohou více dozvědět v dokumentu OECD – Pension Review Czech Republic.

Se závěry OECD souhlasí i MPSV, snad s výjimkou doporučení ohledně zvyšování hranice odchodu do důchodu za současnou legislativní hranici 65 let. Důležitým cílem je z pohledu Roberta Jahody zkvalitnění systému dobrovolného penzijního spoření. To ale spadá do gesce Ministerstva financí ČR a MPSV tak tento aspekt reformy řešit nebude.

Hlavním závěrem setkání bylo podle Roberta Jahody potvrzení toho, že současné reformní úsilí Komise pro spravedlivé důchody a Ministerstva práce a sociálních věcí je ve shodě s doporučeními OECD. Dá se proto čekat, že v horizontu několika dní MPSV představí paragrafovanou reformu prvního pilíře důchodového systému.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.