Rektor jmenoval dva nové docenty Ekonomicko-správní fakulty MU

12. 7. 2019 Nikol Zachovalová Barochová

K 1. 7. 2019 jmenoval rektor Masarykovy univerzity, Mikuláš Bek, dva nové docenty z řad akademických pracovníků ESF – Mgr. Marii Královou, Ph.D., a Ing. Ondřeje Částka, Ph.D.

Oba uchazeči úspěšně ukončili habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management. Blahopřejeme!

Maria Králová a Ondřej Částek při habilitačním řízení před Vědeckou radou ESF.

Více článků

Přehled všech článků