Regionální ekonomie: nová laboratoř i doktorský program

29. 10. 2019 Vladimír Žítek

Katedra regionální ekonomie a správy zahajuje nový doktorský studijní program s názvem Regionální ekonomie. Při této příležitosti byla dne 24. 10. slavnostně otevřena Infrastruktura pro doktorské studium (tzv. laboratoř Regionální ekonomie) a bylo zahájeno přijímací řízení do doktorského programu.

Slavnostního aktu se zúčastnil prof. Manfred M. Fischer, přední světový odborník na regionální vědy, který se podílel na přípravě celého programu. Otevření byli přítomni i prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU prof. Šárka Pospíšilová, proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace ESF MU doc. Petr Pirožek, většina členů oborové rady nového programu a další blízcí spolupracovníci.

Vznik samotného doktorského programu i vybudování laboratoře pro doktorské studium bylo podpořeno z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. V nové laboratoři budou mít doktorandi výborné zázemí pro své studium i výzkum a současně bude tato infrastruktura sloužit pro výuku a workshopy v rámci studia.

Vladimír Žítek

garant doktorského programu Regionální ekonomie

Více článků

Přehled všech článků