Projekt Nová mobilita dostal schválenou dotaci

13. 9. 2018 Ondřej Repík

Ekonomicko-správní fakultě MU schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnutí dotace projektu Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace zaštítěný Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430.

Hlavním řešitelem projektu je docent Martin Kvizda a do mezisektorové a mezioborové spolupráce se zapojí Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, z Univerzity Karlovy Fakulta sociálních věd a Přírodovědecká fakulta. Partnery projektu jsou České dráhy, a.s., OLTIS Group a.s., Siemens, s.r.o., Statutární město Brno a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Významným aspektem projektu je také mezinárodní spolupráce s výzkumnými a univerzitními pracovišti v Leedsu, Vídni, Krakově, Žilině a dalších. Celkový rozpočet projektu přesahuje 85 milionů Kč.

Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.