Program podpory rozvoje jazykových kompetencí akademických pracovníků

10. 9. 2019 Dana Staňková

Právě byl vyhlášen Program podpory rozvoje jazykových kompetencí akademických pracovníků.

Do programu se mohou hlásit všichni akademici, kteří by se rádi dále zlepšovali v anglickém jazyce nebo získali mezinárodní jazykový certifikát.

V rámci programu bude žadatelům splňujícím podmínky poskytnuta podpora ve formě:

  • finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené s rozvojem jazykových kompetencí v anglickém jazyce (např. kurzovné v jazykových školách apod.)
  • finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené se získáním certifikátu osvědčujícího jazykové kompetence v AJ (např. poplatek za zkoušku CAE, FCE apod.), pokud byla zkouška složena úspěšně a certifikát byl žadateli udělen
  • účasti v kurzu Presentation Skills for Teaching zaměřeném na rozvoj prezentačních dovedností v anglickém jazyce, který bude organizovat ESF.

Přihlášky je možné podávat do 30. 9. 2019

Více informací o podmínkách přihlášení se do programu naleznete zde.

Více článků

Přehled všech článků