Přístup k datům z Bloombergu

Po vyjednáváních s Bloombergem jsme přistoupili na kompromisní řešení, jak se v době bezkontaktní výuky na ESF mohou všichni studenti i učitelé z fakulty k potřebným datům z Bloombergu dostat.

27. 3. 2020 Jiří Poláček

Terminál Bloomberg, který je instalován v budově Ekonomicko-správní fakulty, není možné v současné době využívat – budova je zavřená a vzdálený přístup k terminálu software Bloombergu detekuje a blokuje. Jako náhradu nám dodavatel nabídl několik málo osobních 60denních licencí, které je možné využívat i z domova.

Aby se k datům Bloombergu v tomto období dostal každý zájemce z ESF, dohodli jsme se se skupinou studentů – zkušených uživatelů terminálu – že osobní licence získají oni a budou zároveň vyřizovat požadavky na vyhledávání v terminálu pro ostatní studenty i učitele. Včetně případů, kdy je např. zapotřebí „poprvé stáhnout“ data pro tvorbu zadání závěrečných prací.

Provizorně vytvořenou skupinu Bloomberg je možné kontaktovat na e-mailové adrese bloomberg@space.muni.cz. Někdo z členů bude reagovat a věnovat se vám. Pro následnou komunikaci je možné využívat univerzitou předplácených nástrojů jako např. Microsoft Teams či Google Meet.

Více informací najdete na příslušné webové stránce SVI.

Více článků

Přehled všech článků