Přihlaste se na stáž v Národní radě Slovenské republiky

27. 5. 2020 Anna Mašátová

Kancelář Národní rady Slovenské republiky nabízí vysokoškolským studentům jedinečnou příležitost zúčastnit se 23. ročníku programu stáží.

Stáž vám umožní práci v odborných útvarech Kanceláře parlamentu, ale také na pracovištích Výborů Národní rady SR, kde se řeší jednotlivé legislativní návrhy. Jedinečný charakter těchto pracovišť poskytuje účastníkům stáže unikátní možnost prakticky se spolupodílet na širokém spektru agendy, ať už z hlediska legislativní přípravy, nebo z hlediska různých úkolů, které zastřešuje Kancelář Národní rady SR.

Právě Kancelář Národní rady SR plní odborné, organizační a technické úkoly spojené se zabezpečováním činnosti národní rady, jejích výborů a komisí, i v rámci zahraničních vztahů na meziparlamentní úrovni a taktéž i v rámci vztahů s mezinárodními institucemi.

Pro stážisty jsou organizovány i doplňkové aktivity. Jedná se např. o diskuse s poslanci NR SR na aktuální témata, přednášky na témata související s činností NR SR a Kanceláře NR SR, prohlídky hlavní budovy NR SR nebo také prostor Bratislavského hradu.

Časová dotace stáže:
Stáž proběhne v období od 1. října 2020 do 31. května 2021. Jedná se o cca 15 hodin týdně dle rozvrhu dohodnutého s vedoucím organizačního útvaru. V případě zájmu je možné po dohodě začít stáž i v letních měsících. Úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování stáže.

Přihlásit se mohou studenti vysokých škol:

  • kteří studují v době podání přihlášky alespoň ve 2. ročníku bakalářského studia,
  • s dobrou znalostí anglického nebo francouzského jazyka (znalost dalších jazyků je vítaná),
  • s neformálním zájmem o politické dění na Slovensku a v zahraničí,
  • ve věku do 26 let.

Součástí přihlášky na stáž je:

  • životopis (nejlépe ve formátu Europass) s fotografií,
  • motivační dopis,
  • doporučení některého z pedagogů univerzity, na které uchazeč/ka studuje (není povinnou součástí přihlášky, ale jeho přiložení bude výhodou),
  • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky zasílejte do 30. května 2020 na adresu a email uvedený níže:

Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovak Republic
e-mail: staz@nrsr.sk

Více informací naleznete ZDE.

Více článků

Přehled všech článků