Přihlašování na Erasmus+ pro zaměstnance zahájeno!

27. 4. 2020 Dana Staňková

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci ESF mají nyní možnost hlásit se na Erasmus+ mobility na akademický rok 2020/2021. Přihlašování probíhá online, termín pro podání přihlášek je 12. května 2020.

Pedagogičtí pracovníci mohou přes program Erasmus+ vyjet na výukové nebo školicí pobyty na zahraničních univerzitách. Aktuální seznam partnerských univerzit ESF, kam se lze hlásit na výukové pobyty, najdete na webu ESF zde.

V rámci programu je také možné pozvat na ESF odborníka z praxe a financovat jeho pobyt z prostředků Erasmu (podrobné informace jsou na webu CZS). V případě, že byste o tuto možnost měli zájem, ozvěte se prosím na e-mail Dana.Stankova@econ.muni.cz do 12. 5. 2020. 

Neakademičtí pracovníci se mohou hlásit na Erasmus+ školicí pobyty. Přehled školení nabízených zahraničními univerzitami je k dispozici na webu IMOTION. Je také možné domluvit si školení na vybrané instituci individuálně. 

Podrobné informace o programu, podmínkách účasti, způsobu přihlašování a finančních náležitostech najdete na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU. 

V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na Zahraniční oddělení ESF.

Těšíme se na vaše přihlášky!

Více článků

Přehled všech článků