Pokroky projektu EDUCating for Positive Management (EDUC+M)

31. 5. 2021 Anna Jančíková

Projekt EDUCating for Positive Management, který spadá pod programový rámec Erasmus+, byl zahájen v říjnu roku 2020. Jeho cílem je integrovat sociální a environmentální aspekty do základů managementu (strategie, finance, účetnictví, marketing ...). Na projektu spolupracuje 6 partnerských univerzit aliance EDUC: Paris Nanterre a Rennes 1 ve Francii, Pécs v Maďarsku, Masarykova univerzita, Cagliari v Itálii a Postdam v Německu.

6 měsíců po spuštění projektu byly zahájeny práce na dvou intelektuálních výstupech:

  • Online kurz spravovaný univerzitou v Postdam: "Management for the digital age".
    V březnu byla uspořádána školení a výměnné workshopy, jejichž cílem bylo seznámit se s obsahem, prodiskutovat jej a dokončit. První verze kurzu byla vyzkoušena v dubnu na univerzitě v Německu a v květnu poté v Paříži Nanterre. Kurz bude vylepšen na základě zpětné vazby v rámci experimentů a jeho upgradovaná verze bude vyzkoušena v září 2021 u ostatních partnerů.
  • Obchodní aplikace spravovaná Masarykovou univerzitou: "Possitive Business Game".
    Masarykova univerzita v současnosti aktualizuje aplikaci zaměřenou na projektový management. Diskutuje se o zavedení dalšího ukazatele výkonnosti založeného na společenském hodnocení, který by integroval environmentální a sociální aspekty. Aplikace bude testována na podzim tohoto roku. V závislosti na vývoji pandemické situace na naší univerzitě proběhne předem školení na aplikaci a její modality.

Kromě toho byla ověřena komunikační strategie i značka platformy. V současné době pracujeme na vytvoření komunikačních plánů pro jednotlivé cílové skupiny (studenty, akademiky, univerzity/obchodní školy, společnosti a politické činitele). Kromě toho studenti magisterského studia mezinárodního provozního marketingu v Paříži Nanterre pracují na dalších komunikačních nástrojích (sociální sítě atd.).

Za pomoci externího hodnotitele byl dále vytvořen plán kvality, přičemž jedním z cílů je lepší integrace lidských aspektů do ukazatelů výkonnosti.

Tento projekt také vedl k vytvoření podskupiny věnované výzkumu na úrovni Mezinárodní asociace strategického řízení v oblasti školení managementu, kterou vede Christophe Vignon z University of Rennes 1.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.