Podpora vynikajících diplomových prací

16. 12. 2019 Daniela Marcollová

Grantová agentura MU vyhlašuje soutěž o podávání návrhů projektů v kategorii C Podpora vynikajících diplomových prací. Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.

Návrh do soutěže mohou podávat studenti magisterského studijního programu zapsaní v 7. semestru svého studia nebo studenti navazujícího magisterského studia v 1. semestru svého studia. Navrhovatelé musí prokázat, že získali známku A za svoji bakalářskou práci.

Přihlášky do soutěže se podávají prostřednictvím systému ISEP, podrobné kroky jsou popsány na webu GA MU.

Deadline pro podávání návrhů je 7. 1. 2020.

Více článků

Přehled všech článků