Plán genderové rovnosti – povinný prvek programu Horizont Evropa

14. 1. 2022 Petra Ježová

Masarykova univerzita má schválen Plán genderové rovnosti na léta 2021–2024. GEP je kritériem způsobilosti pro všechny veřejné orgány, vysokoškolské instituce a výzkumné organizace zemí EU a přidružených zemí, které se chtějí účastnit programu Horizont Evropa pro výzvy s uzávěrkami v roce 2022 a později. Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací je standardním požadavkem a kritériem pro udělení grantu hodnoceným v rámci kritéria excelence. Plán genderové rovnosti najdete na webu MU – sekce Úřední deska a v sekci Kariéra na MU.

Podkladem pro přípravu tohoto dokumentu byly také výstupy a doporučení z fakultních genderových auditů. Na Ekonomicko-správní fakultě MU probíhal v květnu a červnu 2021 jako součást Akčního plánu HR Award, ve kterém se fakulta zavázala mj. také k podpoře genderově férového prostředí. Audit se týkal následujících oblastí: proměna organizační kultury; slaďování práce a rodičovství; nábor a výběr; funkční postup; vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích; opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším formám násilí; zahrnutí genderové dimenze do výzkumu, inovací a výuky; studium a studentská populace. Zjištění uvedená v závěrečné zprávě z genderového auditu byla podpořena obsahovou analýzou dokumentů, analýzou statistických dat, výsledky z dotazníkového šetření HR Award z roku 2020, fokusních skupin a individuálních a skupinových rozhovorů. Audit byl proveden interně ve spolupráci s organizací NKC Gender a věda.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.