Pandemie ovlivnila projektové aktivity oboru Cestovní ruch

26. 5. 2020 Markéta Novotná

Projekt MUNI/FR/1104/2019 „Projektově orientovanou výukou k posílení udržitelnosti“, jehož realizace probíhá v letošním roce, je orientován na tvorbu nových předmětů nosných pro nový navazující magisterský program Regionální rozvoj (specializace Cestovní ruch).

Ambicí projektu bylo umožnit transfer odborných znalostí od zahraničních expertů a odborníků z praxe a zajistit zapojení studentů do projektových aktivit, které by přispěly k jejich profesnímu rozvoji. Součástí přípravy projektu bylo využití nástrojů service designu, s jejichž pomocí studenti připravili archetypy návštěvníků. Na základě typizace jejich charakteristického způsobu chování utvořili tzv. storyboard, znázorňující průchod referenčních návštěvníků destinací. Vzhledem k omezení volného pohybu si museli studenti vystačit s online mapami, webovými portály a předchozími zkušenostmi. I přes tyto komplikace lze výstupy považovat za zdařilé!

V kooperaci se zástupci destinační společnosti Oberösterreich Tourismus se měli studenti zúčastnit workshopu v Linzi, kde by představili návrhy svých projektů, identifikovali problémové oblasti a dopady na pilíře udržitelnosti a definovali strategie udržitelného rozvoje. Zároveň měli mít příležitost poznat atmosféru živoucího města Linz a jeho (nejen) industriálních monumentů. Z důvodu nemožnosti realizovat zahraniční cesty však krásy Horního Rakouska prožili aspoň virtuálně – ale zato za doprovodu unikátního koncertu hornorakouského orchestru!

O možnost podobného prožitku a poznání dalších hornorakouských atraktivit, jeho vysokohorské krajiny a tyrkysových jezer se zástupci Horního Rakouska rádi podělí i s vámi ostatními prostřednictvím těchto odkazů:
Virtuální putování po Horním Rakousku
Bruckner Orchester @ Home

Více článků

Přehled všech článků