Organizační změny na ESF

2. 10. 2017 Marta Vavřinová

Rádi bychom Vás informovali o vydání novely Organizačního řádu a souvisejících organizačních změnách na děkanátu fakulty.

První změnou je osamostatnění Zahraničního oddělení, které bylo doposud součástí Oddělení vnějších vztahů a marketingu. Na oddělení přechází veškerá agenda spojená se zahraničními styky fakulty, studiem v cizích jazycích, studentskou a zaměstnaneckou mobilitou a příjezdy a pobyty zahraničních pracovníků.

Další větší změnou je úprava činností Oddělení pro akademické záležitosti, vědu,výzkum a doktorské studium (OAVD) a Oddělení pro strategii a rozvoj (OSAR) a s tím související změna názvů. OAVD se mění na Oddělení vědy, výzkumu, kvality a kvalifikací (OVVKK) a OSAR na Oddělení pro strategii a projektovou podporu (OSAPP).

Do náplně OVVKK nově vstupují činnosti spojené se zajištěním kvality a akreditačních procesů studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, včetně aktivit směřujících k zajištění institucionální akreditace.

Naopak z oddělení OVVKK přechází na OSAPP agenda projektové podpory pro projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR) a Technologické agentury České republiky (TA ČR). Cílem je zajistit sladění postupů podávání a řešení projektů z oblasti vědy a výzkumu s procesy úspěšně využívanými pro rozvojové projekty.

Novela Organizačního řádu obsahuje, kromě výše zmíněných, také mnoho menších úprav a zpřesnění v popisech činností jednotlivých oddělení děkanátu a dalších pracovišť tak, aby co nejlépe odpovídaly současnému stavu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.