Open Access Week s projektem ESF mapaneziskovek.cz

V rámci programu Open Access Week na MUNI 2020 jste měli možnost být 19. října účastníky semináře Open Data v praxi – mapaneziskovek.cz vedeného Centrem pro výzkum neziskového sektoru, konkrétně jeho ředitelem doc. Vladimírem Hyánkem a hlavní řešitelkou projektu Interaktivní mapa neziskového sektoru dr. Marií Hladkou.

30. 10. 2020 Pavel Sedláček

Po úvodu fakultních Open science metodiků byla hlavní část věnována zmíněným vědcům a sdílení jejich praktických zkušeností při přípravě a realizaci projektu pracujícího s verifikovatelnými, veřejně přístupnými daty. Po jejich prezentaci následovala velmi zajímavá diskuze, jejíž závěry lze shrnout do několika rad pro obdobně koncipované projekty:

  • chceme-li pracovat s velkým objemem dat, je výzkumná práce závislá nejen na odbornících na dané téma („o čem data vypovídají“), ale také na odbornících na informační technologie (stahování a vizualizace dat);
  • automatizace dat (softwary a procesy pro automatické stahování dat) nelze nastavit jednotně, neboť open data jsou zpracována různými způsoby a potýkají se s rozdílnými nedostatky, a proto je pro každý rejstřík vhodné nastavit tyto procesy zvlášť;
  • hledejte optimální objem dat, která chcete vizualizovat (jejich velikost ovlivňuje rychlost zpracování a zobrazování);
  • práce nemusí končit s koncem realizace projektu, počítáme-li s automatizovanými aktualizacemi a zdokonalováním vizualizací;
  • pracujeme-li s veřejnými daty, nespoléhejme, že pracujeme výhradně s kvalitními, validními daty;
  • nejsou-li uživatelé veřejně přístupných dat s těmito daty ztotožněni, neupravujte je sami, neboť opravou by data ztratila věrnost kopie veřejných rejstříků, se kterými pracujete a požadujte proto po nespokojených uživatelích, aby nejprve upravili data v rejstřících a až poté zobrazovaná data aktualizujte i v rámci řešeného projektu;
  • pracujete-li za veřejné peníze a stahujete-li veřejně přístupná data, sdílejte je.

Na co si mají vědci dát při návrhu projektu dále pozor? S jakými jinými překážkami se tým potýkal a šlo jim předcházet? Jak a kde bezpečně objemná data ukládat? Lze data dalšími zájemci výzkumně využít? Je údržba dat u obdobného projektu nákladnou záležitostí? Jak postupovat, jestliže se opakuje chyba u části stahovaných veřejně dostupných dat? Proč je u projektů důležitá stránka evaluace? Umíme měřit, zda jsme změn (dílčích cílů projektu) dosáhli? Jak velkou roli hraje publicita projektu? Na tyto a další otázky Vám odpoví záznam semináře (diskuse od 32:17), který je spolu s dalšími přednáškami z Open Access Weeku dostupný na novém celouniverzitním webu k Open Science na MUNI.

Více článků

Přehled všech článků