Nový pokyn děkana upřesňuje organizaci průběhu a zakončení studia v jarním semestru

7. 4. 2020 Ekonomicko-správní fakulta MU

Dnes, 7. dubna 2020, byl zveřejněn nový pokyn děkana Ekonomicko-správní fakulty 5/2020, který se vztahuje k organizaci a k zakončení studia v semestru Jaro 2020.

Cílem pokynu je poskytnout informace všem studentům a vyučujícím o průběhu a zakončení studia, umožnit flexibilní reakci na změnu mimořádných opatření a zabezpečit dokončení předmětů a studií objektivním a transparentním způsobem.

On-line výuka v semestru Jaro 2020

Do konce semestru budou probíhat přednášky pomocí on-line přenosu podle rozvrhu. Využít lze připravený systém Studium On-line (SOL). Pokud vyučujícím lépe vyhovuje jiná on-line forma výuky, rozhodnutí je na garantech předmětů a schválení vedoucích kateder. Výuka končí 16. 5. 2020.

Nezapomínejte, že se podařilo získat řadu nových elektronických zdrojů, které Vám mohou pomoci při vašem studiu. Knihovna bude až do konce semestru uzavřena, můžete ale využít službu skenování knih na přání. Sledujte aktuality na webu knihovny, postupně zveřejňuje nové zdroje pro samostudium. Využití Bloombergu v době bezkontaktní výuky je také možné, informace najdete zde.

Zakončení výuky a zkouškové období v semestru Jaro 2020

Zkušební termíny budou vypisovány během celého zkouškového období (18. 5.–30. 9. 2020). Vyučující by měli vypsat dostatek termínů na začátku období, aby všichni studenti, kteří jdou k SZZ, měli šanci dokončit studium, a zároveň by měli vypsat dostatek termínů v září, aby všichni studenti měli šanci ukončit semestr. Žádný předmět nemůže zůstat úplně bez červencových a srpnových termínů. Věcný obsah zkoušky musí být studentům zveřejněn do 19. 4. 2020, aby předem věděli, z čeho budou zkoušeni.

Je preferován standardní způsob zkoušení, ovšem s ohledem na okolnosti. Rozhodnutí o formě zkoušky, tzn. zda bude prezenční či distanční, je ponecháno na garantovi předmětu s přihlédnutím k povaze předmětu. Je možné zkoušet jednou a později druhou formou, je možné zkoušet paralelně oběma formami (podle možnosti jednotlivých studentů). Zkouška může být také nahrazena ohodnocením průběžného plnění úkolů během samostudia.

Státní závěrečná zkouška a odevzdání závěrečných prací v semestru Jaro 2020

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) se budou konat v termínech daných Harmonogramem akademického roku v měsíci červnu 2020 a také v září 2020. Studenti se k nim mohou hlásit od 9. 4. do 20. 4. 2020 v příslušných rozpisech v IS MU.

SZZ by měly probíhat prezenční formou, avšak vzhledem k vyvíjející se situaci to nebude zřejmě vždy možné.

V případě jakýchkoli dotazů, nejistoty, problémů nebo obav se obracejte:

Studenti:

  • ve věcných záležitostech na garanty předmětů a vyučující
  • ve věcech organizačních na referentky studijního oddělení nebo v záležitostech SZZ na sekretářky oborových kateder

Vyučující:

  • ve věcných záležitostech na garanty předmětů a vedoucí kateder
  • ve věcech organizačních na vedoucí Studijního oddělení nebo na příslušné proděkany
  • ve věcech technického zajištění on-line přenosů a videokonferencí na vedoucího CIKT

Další aktuální informace naleznete na econ.muni.cz/koronavirus v sekcích Studenti a Zaměstnanci.

Celé znění pokynu děkana naleznete níže:

Více článků

Přehled všech článků