Nová pravidla upravují konec jarního semestru na MUNI

18. 4. 2020 redakce Magazínu M

V návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví rozhodl rektor s platností od 20. dubna do 15. května o novém mimořádném opatření. Pokračuje zrušení kontaktní výuky do 15. května a dále probíhá distanční výuka.

Výjimku mají studenti posledních ročníků, kteří potřebují kvůli konzultacím a závěrečným pracím fyzicky přijít do školy. Musejí ale splnit podmínky stanovené právě opatřením ministerstva zdravotnictví, mimo jiné doložit písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vydal rektor také rozhodnutí stanovující zvláštní pravidla studia v jarním semestru. Pokud je to možné, učitelé mají výuku dál vést distančně. V případě, že to povaha předmětu neumožňuje, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky vypsané pro období od 16. května.

U předmětů, jejichž výuku už nebude možné realizovat vůbec, bude studentům zadáno hodnocení S, které znamená, že na studenty, kteří měli takový předmět v jarním semestru 2020 zapsaný, se bude pohlížet, jako by jej úspěšně absolvovali (včetně příslušného počtu kreditů). Hodnocení se nezapočítá do průměru a bude absolventům speciálně popsáno v Dodatku k diplomu.

Pro zkouškové období je podstatné, že všechny způsoby ukončení předmětu, tedy zápočet, kolokvium a zkouška, je možné uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Děkani také mohou rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní i doktorská) nebo obhajoba disertační práce uskuteční metodou distančního zkoušení.

Další podrobnosti najdete v příslušných dokumentech

(text převzat z Magazínu M)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.