Nová podoba státní závěrečné zkoušky

14. 10. 2019 Eva Hříbková

Od akademického roku 2019/2020 dochází na fakultě k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky na všech studijních programech. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů; státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán profilovými předměty daného studijního programu (pro lepší orientaci bude seznam těchto předmětů zveřejněný na stránkách příslušné oborové katedry do konce října 2019). Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

Věříme, že se touto úpravou přibližujeme mezinárodním zvyklostem a standardům běžným na zahraničních univerzitách a jsme přesvědčeni, že schopnost reakce v odborném kontextu je u absolventa Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity důležitější než dílčí teoretické znalosti prokázané odpovědí na konkrétní otázku.

Nová podoba státních zkoušek přispěje ke zkvalitnění celého systému výuky a zároveň Vám přinese určitou volnost a možnost prokázat vědomosti nabyté během celého studia.

Martin Kvizda
proděkan pro prezenční studium

Petr Valouch
proděkan pro kombinované studium a CŽV

Více článků

Přehled všech článků