Naši odborníci ve významných funkcích národních orgánů

Být jmenován do funkce v národním orgánu je nejen prestižní záležitostí ale především poctou. Jedná se o nezpochybnitelný důkaz odbornosti a kompetentnosti. My máme velkou radost, že se v lednu tohoto úspěchu podařilo dosáhnout hned dvěma našim kolegům. Daniel Němec nově zastává funkci viceprezidenta České společnosti ekonomické a David Póč byl jmenován členem Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

4. 2. 2022 Ekonomicko-správní fakulta MU

Ve středu 19. ledna 2022 si volilo své nové vedení předsednictvo České společnosti ekonomické. Viceprezidentem se stal docent Daniel NěmecKatedry ekonomie ESF MU.

„Osobně to pro mne znamená přijetí větší zodpovědnosti za fungování České společnosti ekonomické a mnohem intenzivnější zapojení se do jejích aktivit,” říká nově zvolený viceprezident Daniel Němec. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice. Ve své nové funkci by tedy rád pokračoval v podpoře a propagaci dlouhodobě úspěšných klíčových aktivit. Mezi ně patří například realizace tradiční Bienální konference

„Další významnou aktivitou je pořádání odborných seminářů ČSE a velkou popularitu má rovněž i projekt Experti do škol, díky kterému se v minulosti uskutečnily pro studenty středních škol stovky skvělých přednášek špičkových ekonomů. Tyto dvě aktivity v posledních dvou letech bohužel kvůli pandemické situaci zažily jistý útlum, neboť osobní kontakt je zde takřka nenahraditelný. Nicméně pevně věřím, že se v těchto oblastech již v letošním roce minimálně přiblížíme normálnímu, před pandemickému stavu.”

Na otázku, co se od něj jako od nového viceprezidenta očekává, pan docent odpovídá, že kromě formálního zastupování prezidenta ČSE, je viceprezident samozřejmě členem představenstva, který se jako každý z jeho členů aktivně podílí na vybraných agendách. Mezi prestižní a významné činnosti společnosti patří například udílení cen a pořádání soutěží.

„Jednou z nich, kde se rok od roku zvyšuje už tak vysoce nastavená laťka kvality, je soutěž Mladý ekonom, určená ekonomům do 30 let za nejlepší práci v oboru ekonomie. ČSE uděluje rovněž i Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Cena ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji ekonomického učení oceňuje vynikající představitele české ekonomické vědy, kteří výrazně přispěli k odbornému růstu nové generace úspěšných českých ekonomů. Mezi jejich laureáty patří i profesor Osvald Vašíček z naší fakulty,” vysvětluje docent Němec.

On sám by měl ze své nové pozice působit jako garant a člen komise pro udílení Ceny Kateřiny Šmídkové. Jedná se o ocenění ekonomek českého i zahraničního původu působících v ČR s mimořádně kvalitní publikační činnosti.

Daniel Němec byl zvolen viceprezidentem České společnosti ekonomické.

„Těším se na možnost přispět do veřejné diskuse v rámci témat, kterým se dlouhodobě věnuji. Rovněž je to pro mě velká pocta.“ Tak popisuje své pocity spojené se jmenování do Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (NNO) David Póč, vedoucí Oddělení pro strategii a projektovou podporu ESF MU.

S ohledem na jeho dlouholeté pracovní aktivity se jedná o úžasnou příležitost přispět k diskuzi ovlivňující fungování podpory NNO z evropských fondů.

Pro novou funkci si stanovil tři cíle. „Především bych rád inicioval kroky, které povedou ke zjednodušení přístupu NNO k rozvojovým a podpůrným nástrojům v rámci evropských programů. V současném nastavení vidím například některé administrativní kroky, které mohou být pro menší organizace překážkou.“

Dále se chce zaměřit na to, jak jsou jednotlivé nástroje směrované a jejich provázanost na národní úrovni. Zjistit, jestli jsou dostatečně a efektivně využívané všechny dostupné možnosti.

„Jako třetí úkol jsem si vytyčil dále podporovat spolupráci s resortními ministerstvy na pozici tzv. řídících orgánů, které jsou v ČR koordinátory například sektorových operačních programů z evropských strukturálních a investičních fondů. Především bych si přál, aby se dařilo více sladit implementační procesy s příjemci v podobě neziskových organizací, ale i partnerské projekty třeba s vysokými školami,“ říká s odhodláním.

Jednání výboru, které proběhlo 18. ledna 2022, utvrdilo Davida Póče v přesvědčení, že může do diskuze přispět nejen jako znalec problematiky evropských fondů, ale i z pozice člověka, který mnoho let spolupracuje s NNO na konkrétních projektech. „Díky tomu mohu uplatnit schopnost nahlížet na věc jak pohledem nastavení systému, tak z hlediska příjemců podpory," dodává Póč na závěr.

David Póč byl jmenován do Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.