Na ESF MU byl zahájen nový program CŽV

12. 2. 2020 Petr Valouch

Dne 11. února 2020 zahájili Ing. Petr Valouch, Ph.D., proděkan pro kombinované studium a CŽV, a Ing. Tomáš Marek, místopředseda představenstva ČP Distribuce, a.s, čtyřsemestrální vzdělávací program Finanční poradenství – Generali Česká pojišťovna, a.s. V rámci tohoto studijního programu celoživotního vzdělávání budou na Ekonomicko-správní fakultě MU studovat vybraní zaměstnanci a pojišťovací zprostředkovatelé společností Generali Česká pojišťovna, a.s., ČP Distribuce a.s., a Generali Distribuce a.s., Jedná se o studijní program vycházející z akreditovaných studijních programů na ESF MU, avšak z hlediska obsahové náplně přizpůsobený potřebám společnosti a jejích pracovníků.

V rámci studia si účastníci vzdělávacího programu osvojí mj. znalosti v oblasti práva, ekonomie, financí, finanční matematiky, bankovnictví, pojišťovnictví, finančního účetnictví, a daňové evidence. Získají znalosti z oblasti mikroekonomických a makroekonomických aspektů chování spotřebitelů a podnikatelských subjektů, budou se zabývat problematikou finanční gramotnosti a behaviorálních financí a analyzovat finanční aspekty řízení podnikatelských aktivit. Nedílnou součástí studia bude také problematika fungování, efektivity a trendů na finančních trzích a jejich vliv na rozhodování firem i spotřebitelů.

Na výuce účastníků vzdělávacího programu se budou podílet jak zkušení pedagogové z ESF MU, tak i zkušení školitelé ze skupiny Generali Česká pojišťovna.

Fotografie ze zahájení vzdělávacího programu

Více článků

Přehled všech článků