Mimořádný úspěch ESF MU ve výzvě OP VVV

10. května 2018

Zdroj: jeshoots.com

Projekt "Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace", předložený Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ESF MU (ITREGEP) byl vyhodnocen jako nejlepší v rámci panelu Společenských věd výzvy Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Tento projekt, řešený docentem Martinem Kvizdou, uspěl jako jediný v široké konkurenci dalších společenskovědních projektů ostatních vysokých škol a výzkumných organizací. Projekt, jehož rozpočet dosahuje téměř 90 milionů Kč, bude řešen ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Statutárním městem Brnem, OLTIS Group a.s., České dráhy, a.s., Siemens, s.r.o. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Autor

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.