Mezinárodní soutěž V4 Ideathon

19. 5. 2020 Jan Nepovím

Zúčastněte se mezinárodní studentské soutěže pro země V4. Zašlete svůj nápad na inovativní a životaschopný projekt, který se dotýká problémů v oblasti ekonomické, společenské, právní nebo environmentální. Přihlásit se můžete jednotlivě nebo v týmu do 31. května 2020.

Nápad musí zapadat do jedné ze tří kategorií témat, které jsou uvedeny níže, měl by splňovat doporučenou strukturu a rozsah (podrobné informace najdete níže v přiloženém letáku). Přihlásit se můžete formou eseje, video prezentace nebo formou video animace.

Jestliže váš projekt zaujme, dostanete možnost jej prezentovat odborníkům na světovém fóru v Dublinu s následnou možnou implementací.

Více článků

Přehled všech článků