Mezinárodní setkání zástupců sedmi zemí k projektu PLATINUM

2. 7. 2019 Anna Jančíková

Ve dnech 18. 6. – 20. 6. 2019 pořádal projektový tým KAMI společně se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás mezinárodní workshop v rámci projektu Erasmus+ KA2 PLATINUM. Tento projekt trvá od září 2018 a za cíl si klade prozkoumat, zda a jakým způsobem je možné praktikovat takzvaně badatelsky orientovanou výuku (inquiry-based education) na vysokých školách. Změna v přístupu spočívá v zaměření se na podporu a motivaci studentů ke zkoumání nějakého tématu a objevení nových poznatků vlastní cestou.

Mezi zástupce českého týmu patří Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, proto byl workshop rozdělen i v rámci míst konání. První dva dny odborníci diskutovali na půdě MUNI, na Komenského náměstí, den třetí, a tedy poslední, se odehrával ve Štukovém sále v budově VUT na ulici Antonínská.

Za KAMI se zúčastnily například vedoucí katedry Mgr. Maria Králová, Ph.D. a členka Maths and Stats Support Centre Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. Na meetingu byly řešeny pokroky na projektových aktivitách, probíhalo především sdílení zkušeností a příkladů k jednotlivým výstupům a rozličné debaty na téma projektu.

Setkání řešitelského týmu proběhlo za účasti zástupců univerzit z Německa, Nizozemí, Norska, Španělska, Ukrajiny a Velké Británie.

Více článků

Přehled všech článků