Knihovní služby v průběhu léta 2020

Od pondělí 25. května by měl být opět v provozu terminál Bloomberg v boxu č. 6 a od 1. června bude Středisko vědeckých informací nabízet více služeb po delší otevírací dobu.

15. 5. 2020 Jiří Poláček

Služba zprostředkovaného přístupu k datům z Bloombergu končí v neděli 24. května. Proto hned od pondělí 25. května bude možné využívat terminál Bloomberg obvyklým způsobem, tj. přímo na ESF v boxu č. 6 společně s webovými rezervacemi terminálu. Pro více informací včetně požadavku na dezinfikování navštivte www.econ.muni.cz/bloomberg.

Při této příležitosti bych rád veřejně poděkoval všem dobrovolníkům, kteří ochotně a svědomitě službu zprostředkovaného Bloombergu zajistili. Dobrá práce. Děkuji!

Dále, od 1. června prodlužujeme otevírací dobu knihovny – budeme mít otevřeno každý všední den od 9.00 do 14.00 hod., později i déle. Zpřístupňujeme čítárnu novin a časopisů, vybraná studijní místa (dle předepsaných rozestupů), skenery, kopírky, šatní skříňky a WC. Prozatím není v plánu práce na počítačích a vstup do studijních boxů, i tato omezení se však časem mohou zmírnit.

Veškeré knihy z našeho fondu (včetně knih „STOP“) si bude možné přes prázdniny vypůjčit od půlky června. Více informací včetně povinností čtenářů a podrobného plánu otevíracích dob až do začátku podzimního semestru najdete zde.

Více článků

Přehled všech článků