Když studenti práv radí, jak žít při pandemii

6. 4. 2020 Ema Wiesnerová


Jedna ze čtyř koordinátorek poradny, doktorandka Lucie Mrázková.

Může mi zaměstnavatel nařídit home office nebo dovolenou? Mohu odvolat dovolenou objednanou na srpen a požadovat vrácení zálohy? Jak zorganizovat domácí zabijačku prasete, když je na ni potřeba víc lidí a je omezený volný pohyb osob? To je jen zlomek dotazů, na které od konce března odpovídají studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci online právní poradny na webových stránkách fakulty.

S nápadem na její vytvoření přišel proděkan pro zahraniční a vnější vztahy fakulty Michal Radvan. „Přemýšlel jsem nad tím, co bychom jako právníci mohli v této době dělat, jak bychom mohli lidem pomoci, a napadlo mě radit těm, kteří se v souvislosti s pandemií dostali do nesnází,“ přiblížil myšlenku právní poradny zaměřené na koronavirus.

Oslovil studenty a první zájemce z jejich řad poprosil, aby se zamysleli nad tím, co může lidi v současné době trápit, a nachystali první příklady odpovědí. „Naše poradna je online a odpovědi zveřejňujeme na webové stránce fakulty, v současnosti už jsme odpověděli asi na stovku dotazů a další desítky jich zpracováváme,“ uvedl Radvan s tím, že s dotazy se na poradnu obracejí především jednotlivci a nejčastěji se ptají na věci související s prací nebo zájezdy.

Pracovně-právní otázky si rád vybírá například student třetího ročníku Oliver Stříbrný, který byl jedním z prvních studentů, kteří se do akce zapojili. Nebylo pro něj ani složité přijít s jednou ze vzorových odpovědí pro rozjezd poradny. „V té době jsem pomáhal své kamarádce, která pracuje pro příspěvkovou organizaci. Ta kvůli vládnímu nařízení uzavřela provoz a ona si nebyla jistá, zda jí náleží nějaká náhrada mzdy a jak to má případně řešit. Měl jsem od ní i zpětnou vazbu, a tak jsem to využil a zpracoval tu odpověď obecněji.“

Student práv Oliver Stříbrný.

Teď už odpovídá na zaslané dotazy a zpracoval čtyři další odpovědi. „Někdy mi na to stačí pár hodin, ale některé otázky jsou náročnější a trvá delší dobu si všechno dohledat a zpracovat to. A někdy to je potřeba ještě přepracovat, protože naši práci kontrolují vyučující. Já jako student teprve třetího ročníku se totiž mnohdy řídím striktním výkladem zákonů a jejich přesným zněním, což v praxi často nefunguje,“ řekl Stříbrný s tím, že pro studenty jako je on, je to právě skvělá příležitost naučit se využívat teoretické znalosti v praxi na velmi konkrétních případech.

Jistota v dnešní nejisté době

Přestože studenti přímo nekomunikují s lidmi, kteří dotazy do poradny posílají, koordinátoři jim zpětnou vazbu dávají. A je pozitivní. „Hodně lidí nám za odvedenou práci děkuje s tím, že jsme jim pomohli. Ale děkují i ti, pro které jsme neměli dobrou odpověď, ale dali jim alespoň nějakou jistotu v dnešní dost nejisté době,“ podotkla jedna ze čtyř koordinátorů poradny, doktorandka Lucie Mrázková.

Ta se původně do iniciativy zapojila s tím, že bude také psát odpovědi. „Velmi rychle se ale ukázalo, že je potřeba mít někoho, kdo pomůže s administrativou a bude hlídat, aby se vše včas zpracovalo. Mým úkolem je tedy průběžně kontrolovat, že student zpracoval odpověď na vybranou otázku a vložil ji do sdíleného souboru a že ji pedagog zkontroloval a studentovi zareagoval.“

Často se pod odpověďmi rozvine dlouhá diskuze, v níž se řeší různé detaily. Na ní je kontrolovat, zda plyne a posouvá zpracování dál. „Občas pak musím poslat lidem milou upomínací zprávu, aby vše dokončili,“ podotkla s úsměvem. Poradna se totiž zavazuje, že odpověď zpracuje do čtyř dnů, kdy ji zašle tazateli mailem a zároveň i s otázkou vyvěsí na webových stránkách.

Nával o dotazů a potřeba empatie

Přestože chodí desítky dotazů, se zpracováním není problém. Podle proděkana Radvana se do skupiny dobrovolníků přihlásily už asi dvě stovky studentů a přibývají další. O novou otázku se tak zájemci hlásí v řádech desítek minut. A kromě studentů je do projektu zapojená i řada vyučujících, kteří musí vše projít a odsouhlasit.

„Pro všechny a především pro studenty je to náročné. Setkávají se se zcela novými věcmi a novým způsobem myšlení, protože řeší otázky a situace, které tu ještě nebyly,“ dodala Mrázková s tím, že všichni musí dbát také na to, aby odpovědi byly srozumitelné laikům a také citlivé – mnozí z nich se totiž ocitli v těžké situaci, která někdy ani nejde vyřešit.

„Studenti díky tomu v praxi vidí, jak je život košatý, jaké jsou životní příběhy tazatelů, v jakých oblastech vznikají skutečné problémy. A musí se vcítit do pozice tazatele a rozvíjí se u nich empatie,“ dodal proděkan Radvan.

(text převzat z Magazínu M)

Více článků

Přehled všech článků