Kandidáti na funkci děkana ESF MU a jejich volební programy

13. 7. 2020 Dagmar Vágnerová Linnertová

Předsedkyně AS ESF a členové volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana ESF MU ve stanovené lhůtě přijali nominace dvou kandidátů na děkana ESF pro období 2020-2024. Kandidáty na funkci děkana ESF MU jsou:

  • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. 
  • Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Oba kandidáti odevzdali předepsané dokumenty a splnili tak veškeré náležitosti, aby se mohli před AS ESF ucházet o doporučení rektorovi MU ke jmenování do funkce děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Kandidáti vypracovali program, kde nastiňují své vize o směřování naší fakulty. Volební program a další dokumenty si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem: https://is.muni.cz/auth/do/econ/senat/volby_dekana/volby_2020/kandidati_na_funkci_dekana/

Současně je zřízeno diskusní fórum, kde můžete pokládat jednotlivým kandidátům své dotazy.

https://is.muni.cz/auth/discussion/ESF_kandidati_2020_2024/

Veřejné slyšení kandidátů na funkci děkana se uskuteční 2. 9. 2020 od 13:00 hod. v aule Ekonomicko-správní fakulty MU. K samotné volbě dojde na volebním zasedání AS ESF MU, které se uskuteční 4. 9. od 13:00 hod. v místnosti P102.

Více článků

Přehled všech článků