ITREGEP společným pracovištěm Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy

18. 3. 2019 Martin Kvizda

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podepsali smlouvu, jíž ustavili Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP jako společnou vědecko-pedagogickou platformu obou univerzit.

ITREGEP byl založen na Ekonomicko-správní fakultě MU v roce 2015 na základě interdisciplinární vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU. Od té doby rozvíjí poznání ekonomických, prostorových a společenských funkcí dopravy, dovedností, metod a osvědčených postupů pro dopravní politiku. Do těchto aktivit se postupně zapojila Fakulta sociálních věd UK a Přírodovědecká fakulta UK, což vyústilo v transformaci ITREGEPu na meziuniverzitní platformu.

Účelem zřízení společné platformy MU a UK je mimo jiné společné řešení projektu s názvem „Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Partnery tohoto projektu jsou dále významné subjekty soukromé i veřejnosprávní sféry. Více o tomto projektu naleznete zde.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.