Instrukce pro zahraniční studenty, jak aktuálně vstoupit na území Česka

Usnesením vlády č. 443 pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR ze dne 23. 4. 2020 byl rozšířen okruh cizinců, kteří mohou po 27. dubna 2020 za jasně stanovených podmínek vstoupit na území České republiky za účelem studia.

29. 4. 2020 Ekonomicko-správní fakulta MU

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách uvádí přehled kategorií výjimek pro vstup do ČR s pravidly pro vstup a karanténními opatřeními. Pro studenty lze využít tyto výjimky:

  1. vstup studentů za účelem zkoušky na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin (pro tuto variantu si nezapomeňte vytisknout z Informačního systému MU potvrzení o přihlášení na zkoušku, které budete potřebovat při přechodu státních hranice a které je nově součástí aplikace Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19)
  2. vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR; nejde tedy o první vstup na území ČR) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt
  3. vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty)
  4. vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR)

Vláda ČR také uložila všem cizincům vstupujícím do České republiky povinnost předem oznámit datum a způsob vstupu do České republiky.

Nově je součástí aplikace Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19 v IS také možnost vytisknout si Potvrzení vysoké školy o účasti na zkoušce pro účely vstupu na území ČR dle Pravidel pro vstup na území ČR.

Potvrzení vysoké školy o účasti na zkoušce pro účely vstupu na území ČR nelze vystavit bez potvrzení čestného prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Aktuální informace naleznete na webu muni.cz. Kromě webu univerzity doporučujeme sledovat web Vlády ČR, případně vlády vaší země. V České republice vznikl pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR web koronavirus.mzcr.cz.

Více článků

Přehled všech článků