Grant na špičkového zahraničního vědce nebo začlenění pracovníka po přerušení kariéry

6. 10. 2020 Daniela Marcollová

Grantová agentura MU vypisuje letos soutěže na získání excelentních zahraničních odborníků na Masarykovu univerzitu (MUNI Award, MUNI Award Junior) a na začlenění vědeckých pracovníků a pracovnic po přerušení kariéry do výzkumných týmů MU.

MUNI Award in Science and Humanities má za cíl přivést na MU vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci na MU zůstat a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky.

MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR chce podpořit mladé perspektivní vědce a vytvořit pro ně podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu, akcelerovat jejich kariérní postup a usnadnit jim přípravu prestižních grantů.

Termín pro podání přihlášky do obou soutěží je 31. prosince 2020.

Podrobnosti o požadavcích na kandidáty, financování i podmínkách pro přihlášky naleznete na webu GA MU.

Career Restart – podpora začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry je určena k návratu mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře, kterou přerušili například v důsledku rodičovské dovolené.

Sběr přihlášek probíhá v období 7.–31. října 2020.

Veškeré další informace a podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webu GA MU.

Více článků

Přehled všech článků